เพลง ไม่รับไม่ใช่ไม่รัก
ศิลปิน : ระ กะ แหลม อาร์สยาม
อัลบั้ม : ร็อกแปดแสน ชุดที่ 6
ค่าย : อาร์สยาม

.

.