เพลง ธงนำชีวิต
ศิลปิน : เตชินท์ ,กิ่ง The Star 5,ปนัดดา เรืองวุฒิ,สิงโต The Star 5,เต้น นรารักษ์,โอ๊ค สมิทธิ์
อัลบั้ม : เพลงพิเศษ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
ค่าย : GMM Grammy

.

.