เพลง เพื่อน (Friends)
ศิลปิน : K-OTIC (เคโอติค)
อัลบั้ม : Real K-OTIC
ค่าย : Kamikaze / RS

.

.