เพลง แฟนหาย
ศิลปิน : กิ่ง The Star 5 (เหมือนแพร พานะบุตร)
อัลบั้ม : Project นศ. ศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์
ค่าย : Fireflies Family

.

.