เพลง เจตนาไม่ดี
ศิลปิน : Dr.Fuu (ด็อกเตอร์ ฟู)
อัลบั้ม : เพลงใหม่ เจตนาไม่ดี ด็อกเตอร์ ฟู
ค่าย : RS

.

.