เพลง เลือกตั้งคือคำตอบ
ศิลปิน : รวมศิลปิน อาร์เอส
อัลบั้ม : เพลงรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554
ค่าย : RS

.

.