เพลง ใช้ปากเป็นอย่างเดียว – วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เพลง ใช้ปากเป็นอย่างเดียว
ศิลปิน : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม (เชษฐา ฉายาช่าง)
อัลบั้ม : ไม่มั่วแต่ทั่วถึง
ค่าย : อาร์สยาม

.

เพลง ไม่รักแล้วหึงทำไม – วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เพลง ไม่รักแล้วหึงทำไม
ศิลปิน : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม (เชษฐา ฉายาช่าง)
อัลบั้ม : ไม่มั่วแต่ทั่วถึง
ค่าย : อาร์สยาม

.

เพลง ขอกันกินมากกว่านี้ – วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เพลง ขอกันกินมากกว่านี้
ศิลปิน : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม (เชษฐา ฉายาช่าง)
อัลบั้ม : ไม่มั่วแต่ทั่วถึง
ค่าย : อาร์สยาม

.

เพลง ไม่มั่วแต่ทั่วถึง – วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เพลง ไม่มั่วแต่ทั่วถึง
ศิลปิน : วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม (เชษฐา ฉายาช่าง)
อัลบั้ม : ไม่มั่วแต่ทั่วถึง
ค่าย : อาร์สยาม

.